Lejeret

For lejere:

Lejeloven indeholder utallige beskyttelsesregler, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Hos Birkerød Advokater støder vi ofte ind i lejere, der ikke helt kender omfanget af deres rettigheder. Vi har mange års erfaring med udfærdigelse af lejekontrakter samt gennemgang af dem, der er forfattet af andre. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå din lejeaftale, inden du signerer den, så du fra lejemålets start kender til de regler og rettigheder, der fremgår af lejekontrakten.

Hvis du som kommer i konflikt med din udlejer, kan vi hos Birkerød Advokater rådgive dig om hvilke muligheder du har.

For udlejere:

Ved enhver aftale om leje af beboelse anbefales vi, at man benytter sig af den gældende typeformular fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Her er det afgørende for dine fremtidige muligheder over for lejer, at denne lejekontrakt udfyldes korrekt, og at alle særlige vilkår formuleres klart og utvetydigt i kontraktens § 11.
Vi er dig gerne behjælpelig med at udfylde lejekontrakten, så den er tilpasset dine behov og samtidig sikrer, at du bedst muligt kan styre uden om fremtidige konflikter med din lejer.

Såfremt, din lejer ikke betaler sin husleje, har du som udlejer mulighed for at sende et påkrav. Såfremt lejer fortsat ikke betaler, har du mulighed for at ophæve lejemålet. Det er dog vigtigt at notere sig, at lejeloven indeholder meget strikse formkrav til udformningen af denne skrivelse, ligesom der er visse tidsfrister, der skal overholdes. Såfremt disse formkrav og frister ikke overholdes, risikerer du, at ophævelsen af lejemålet senere kendes ugyldigt.

Ved indgåelse, regulering og ophør af lejekontrakter, bistår vi såvel udlejere som lejeren vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Vi fører sager ved huslejenævn, ankenævn og boligretten.