Mangler ved fast ejendom

Hvis du efter at være flyttet ind i din nye bolig opdager nogle væsentlige mangler, du ikke som køber var blevet oplyst om, kan det være en god idé at have en rådgiver ved sin side til at guide dig igennem processen.

Når man har tegnet ejerskifteforsikring:

Hvis man har tegnet ejerskifteforsikring, skal det vurderes, om der er tale om mangler, som sælger er ansvarlig for - eller mangler, som er dækket af din ejerskifteforsikring. Sælger er ansvarlig for mangler, som falder indenfor en afgivet garanti og mangler, som sælger bevidst har holdt skjult for køber. Sælger er også ansvarlig for ulovlige bygningsinstallationer.

Alle andre mangler er sælger ikke ansvarlig for. De skal således søges dækket af ejerskifteforsikringen eller den bygningssagkyndige, alt efter manglens art.

Når man ikke har tegnet ejerskifteforsikring:

Hvis man ikke har tegnet ejerskifteforsikring, kan sælger gøres ansvarlig for mangler, enten hvis sælger kendte eller burde kende til manglerne, eller hvis sælger ligefrem har garanteret forhold vedrørende ejendommen. I disse tilfælde kan sælger blive erstatningsansvarlig. Herudover kan der blive tale om forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen medfører, at ejendommen har en mindre værdi end det, den er overdraget til. For at kunne opnå et forholdsmæssigt afslag, skal der være tale om en mangel, som udgør ca. 3-5 % af ejendommens pris.

Birkerød Advokater sørger for:

  • At gennemgå din sag og få konkretiseret manglen, (hvis der skal sørges for bevissikring – ved hjælp af en byggesagkyndig/ eller afholdelse af et syn-og skønsforretning, ligger dette udenfor den faste pris).
  • Sammen med dig får vi kortlagt, om det kan betale sig at forfølge kravet – rent procesøkonomisk.
  • Retter henvendelse til sælger eller dennes rådgiver for at finde en løsning.
  • Vi kan tillige være dig behjælpelig med at søge din eventuelle retshjælpsforsikring om dækning til vores bistand.
  • Såfremt, det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende løsning med sælger, har vi stor erfaring i at føre retssager, herunder udarbejde syns-og skønstemaer i forbindelse med retssagen. (Retssager afregnes særskilt)
  • Pris: kr. 10.000 inklusiv moms