Andelsboligforening

Når vi administrerer en andelsboligforening varetager vi typisk følgende ydelser:

Økonomi, herunder

 • Opkrævning af boligafgifter via PBS
 • Almindelig rykkerprocedure
 • Betaling af udgifter
 • Sikre godkendelse af regninger
 • Bogføring af ind- og udbetalinger
 • Afstemning af konti

Budget og aflevering til regnskab, herunder

 • Samarbejde med revisor omkring fastsættelse af andelsværdien
 • Løbende budgetkontrol samt årlig aflevering af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskab i samarbejde med leverandører. Regulering af efterbetaling og tilbagebetaling
 • Udkast til budget til bestyrelsen

Ansatte og servicekontrakter

 • Samarbejde med revisor omkring fastsættelse af andelsværdien
 • Løbende budgetkontrol samt årlig aflevering af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskab i samarbejde med leverandører. Regulering af efterbetaling og tilbagebetaling
 • Udkast til budget til bestyrelsen

Generalforsamling mv

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Deltagelse i generalforsamling samt udarbejdelse af referat
 • Administration og udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer

Ejerskifte

 • Ejerskifteregistrering indkaldelse til vurderingsforretning samt udarbejdelse af overragelsesaftale
 • Afregning overfor sælger

Følgende opgaver udføres til aftalt timepris, der opkræves hos henholdsvis sælger og ny køber mv.

 • Vurderingsforretning
 • Overdragelsesaftale
 • Notering af ejerskifte
 • Adkomsterklæringer
 • Afregning af pant
 • Ejendomsadministratorbesvarelse