Udlejningsejendom

Når vi administrerer en udlejningsejendom varetager vi typisk følgende ydelser:

Økonomi, herunder

 • Opkrævning af leje og a conto ydelser via PBS
 • Almindelig rykkerprocedure
 • Betaling af udgifter på ejendommen
 • Sikre godkendelse af regninger
 • Bogføring af ind- og udbetalinger
 • Afstemning af konti

Budget og aflevering til regnskab, herunder

 • Løbende budgetkontrol samt årlig aflevering af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskab i samarbejde med leverandører. Regulering af efterbetaling og tilbagebetaling

Ansatte og servicekontrakter

 • Lønudbetaling til evt. ansatte
 • Indgåelse af ansættelseskontrakter
 • Indgåelse af servicekontrakter med leverandører
 • Behandling af minde skadesager vedrørende ejendommen samt den enkelte lejlighed

Lejere

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Regulering af leje og deposita i henhold til kontrakter og lovgivning
 • Løbende juridisk rådgivning i forhold til lejelovgivning mv
 • Den løbende kontakt med lejere

Ind- og fraflytning

 • Indflytningsrapport udarbejdes og udleveres til lejer.
 • Ved fraflytning indkaldes og afholdes flyttesyn og der udarbejdes fraflytningsrapport.
 • Lejlighed istandsættes i henhold til flyttesyn og depositum mv afregnes