Salg af ejendom (selvsalg) og familiehandler

Hos Birkerød Advokater kan vi også være dig behjælpelig med at udarbejde en købsaftale, såfremt du selv har fundet en køber til din ejendom, og du måske vil undgå at betale et højt ejendomsmæglersalær.

Udover at udarbejde købsaftalen, sørger vi tillige for at indhente alle de for handlen nødvendige dokumenter, som køber eller købers advokat vil efterspørge. Vi varetager naturligvis også den løbende dialog med køberen eller købers advokat og jeres respektive banker.  

Det samme gælder, såfremt du ønsker at overdrage din ejendom til et familiemedlem. Der kan både være tale om familie-sommerhuset, forældrekøbslejligheden eller en almindelig fast ejendom.

Vi er særligt opmærksomme på at udforme købsaftalen således at du dækkes bedst muligt ind i forhold til eventuelle fremtidige krav fra købers side.

Birkerød Advokater tilbyder at:

  • Udarbejdelse af købsaftale
  • Indhentelse af dokumenter vedr. ejendommen
  • Ved familiehandler rådgiver vi om fastsættelse af købsprisen og skatteforhold
  • Varetagelse af al dialog med købers rådgiver samt de respektive banker
  • Gennemgang af skøde samt refusionsopgørelse