Ejerforening

Når vi administrerer en ejerforening varetager vi typisk følgende ydelser:

Økonomi, herunder

 • Opkrævning af fællesudgifter via PBS
 • Almindelig rykkerprocedure
 • Betaling af udgifter
 • Sikre godkendelse af regninger
 • Bogføring af ind- og udbetalinger
 • Afstemning af konti
 • Forhandling med bank, kredit- og forsikringsselskaber
 • Vi har et samarbejde med Din Forsikringsmægler, der sikrer gode forsikringer og priser

Budget og aflevering til regnskab, herunder

 • Løbende budgetkontrol samt årlig aflevering af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskab i samarbejde med leverandører. Regulering af efterbetaling og tilbagebetaling
 • Udkast til budget til bestyrelsen

Ansatte og servicekontrakter

 • Lønudbetaling til evt. ansatte
 • Indgåelse af ansættelseskontrakter
 • Udbetaling af evt. honorar til bestyrelse
 • Indgåelse af servicekontrakter med leverandører
 • Oprettelse af hjemmeside for ejerforeningen og administration af denne
 • Behandling af minde skadesager vedrørende ejendommen samt den enkelte lejlighed

Generalforsamling mv

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Deltagelse i ordinær generalforsamling samt udarbejdelse af referat
 • Løbende juridisk rådgivning i forhold til administration af foreningen og bestyrelsens arbejdsområder

Ejerskifte

 • Kontakt med sælgers ejendomsmægler og køber i forbindelse med salg af lejlighed
 • Registrering af ejerskifte og kontrol af at sikkerhed stilles i henhold til vedtægter
 • Løbende juridisk rådgivning i forhold til administration af foreningen og bestyrelsens arbejdsområder

Derudover varetager vi følgende opgaver mod betaling af gebyr, der opkræves hos ejendomsmægler, ny køber mv.

 • Besvarelse af henvendelse fra ejendomsmægler mv i forbindelse med salg af lejlighed
 • Aflysning af pantebreve
 • Notering af ejerskifte