Samejeoverenskomster

Hvis du står i en situation, hvor du har købt en bolig sammen med din kæreste, kan det anbefales at få udarbejdet en samejeoverenskomst, der regulerer samejet mellem jer, samt hvordan I eventuelt måtte komme ud af det på.

Man indgår typisk en sådan aftale, når man ejer fast ejendom sammen, men ikke er gift.

Det samme gør sig gældende, såfremt du køber en ideel anpart af en ejendom, hvor der også er behov for i en samejeoverenskomst at kunne aftale spillereglerne for, hvordan man bor sammen.

Endelig kan en samejeoverenskomst også være meget relevant, hvis I er flere der ejer et sommerhus sammen og har behov for at have klare aftaler for rammerne for jeres ejerskabet.

En samejeoverenskomst kan opstille ”spilleregler” for ejerforholdet mellem jer, samt hvorledes man kommer ud af ”samejet” (boligen) på en for begge parter rimelig måde. Den fastlægger i store træk, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres for at undgå en lang og opslidende konflikt.

Vi udfærdiger mange samejeoverenskomster i forbindelse med køb af fast ejendom. Det er rart at have klare regler for samejet i forbindelse med man erhverver det.