Retssager

Hvis en sag går i hårdknude og dialog ikke fører til en løsning, kan det føre til en retssag, hvor domstolene dermed afgør sagens udfald. Hvis du kommer ud for en tvist som fører til en retssag, kan vi hos Birkerød Advokater rådgive samt bistå dig både før sagsanlæg, i forligsforhandling samt med førelse af selve retssagen.

Hos Birkerød Advokater tilbyder vi at:

  • Udarbejder de for sagen nødvendige processkrifter
  • Deltager på syns- og skønsforretninger
  • Deltager i eventuel retsmægling
  • Repræsenterer dig ved forberedende retsmøder samt i hovedforhandlingen i retten
  • Forhandler forlig på plads for dig
  • Rådgiver dig om mulighed for anke, såfremt byrettens udfald går dig imod.

Vi kan også hjælpe med at søge om retshjælpsdækning og/eller fri proces for dig.