Gældsbreve

Mange forældre ønsker at hjælpe deres børn økonomisk. Det kan man gøre på mange måder. Man kan i familierelationer derfor yde et lån mod at få et gældsbrev til sikkerhed. Når der ikke stilles pant til sikkerhed for gælden, oprettes der typisk et såkaldt anfordringsgældsbrev.

Birkerød Advokater tilbyder at

 • Rådgive om hvornår et gældsbrev er relevant i din/jeres situation
 • Udarbejde gældsbrev således at SKAT accepterer det
 • Rådgive om indfrielsesmuligheder af gældsbrevet
 • Rådgive om håndtering af gældsbrev ved død

Vi kan bistå dig ved køb af flere ejendomstyper:

 • Køb af hus, ejerlejlighed, anpartslejlighed, ideel anpart, andelsbolig, forældrekøb sommerhus, kolonihavehus
 • Gennemgang af entreprisekontrakt
 • Projektkøb
 • Salg af ejendom (selvsalg)


Vi sørger for:

 • Gennemgang af købsaftalen og handlens dokumenter, som vi giver tid en grundig tilbagemelding på, samt kommer med anbefalinger til dig.
 • Vi sørger for tinglysning af skøde på ejendommen samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.
 • Vi tager den løbende dialog med mægler og din bank og holder dig løbende orienteret herom, så du føler dig tryg gennem hele processen.

Det er en stor beslutning at købe en ny bolig. Det er en af de større økonomiske beslutninger, man tager i løbet af livet. Derfor er det vigtigt, at man ved, at man ikke køber ”katten i sækken”.