Erhvervsleje og udleje

For erhvervslejere:

Erhvervslejeloven indeholder ikke lige så mange beskyttelsesregler, som den almindelige lejelov gør, og det er derfor væsentligt, at man som lejer er meget opmærksom på, hvilke forhold lejekontrakten indeholder. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå din lejeaftale, inden du tiltræder den, så du fra lejemålets start ved hvilke regler, der gælder for både dig og for udlejer.

Hos Birkerød Advokater hjælper vi dig også i de tilfælde, hvor du har konflikt med din udlejer, og rådgiver dig om hvilke muligheder du har.

For udlejere:

Der er stor forskel på at leje ud til private, typisk beboelse og til erhverv. Ved enhver aftale om leje af beboelse anbefaler vi, at man benytter sig af den til enhver tid gældende typeformular fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Her er det afgørende for dine fremtidige muligheder over for lejer, at denne formular udfyldes korrekt, og at alle særlige vilkår indsættes i § 11.

Hvad du kan opkræve i leje afgøres både af hvilken type lejlighed/hus du udlejer, beliggenheden, og af hvilken stand lejemålet er i. Det er et område, hvor man let kan træde ved siden af, og vi anbefaler, at du søger professionel bistand til fastsættelse af lejen.

Der gælder særlige regler, hvis du udlejer en ejerlejlighed eller andelsbolig, ligesom der også gælder særlige regler for udleje af værelser.


Vi er dig gerne behjælpelig med at udfylde lejekontrakten efter dine behov, så du bedst muligt kan styre uden om fremtidige konflikter med lejer.

Såfremt, din lejer ikke betaler sin husleje, har du som udlejer mulighed for at sende et påkrav, hvor der kan opkræves et gebyr på 250,00 kr. Såfremt lejer fortsat ikke betaler, har du mulighed for at ophæve lejemålet. Det er dog vigtigt at notere sig, at lejeloven indeholder meget strikse formkrav til udformningen af denne skrivelse, ligesom der er visse tidsfrister, der skal overholdes. Såfremt disse formkrav og frister ikke overholdes, risikerer du, at ophævelsen af lejemålet senere kendes ugyldigt.

Hvis du lejer ud til erhverv, er der større rum for at aftale vilkår individuelt, men der er stadig en række krav, der skal overholdes i kontrakten.

Ved indgåelse, regulering og ophør af lejekontrakter, bistår vi såvel udlejere som lejeren vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Vi fører sager ved huslejenævn, ankenævn og boligretten.